KE przyjmuje porozumienie w sprawie celów UE w zakresie ograniczenia emisji CO2 z nowych samochodów ciężarowych i autobusów

Pixabay
Udostępnij

Komisja Europejska przyjęła porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie wstępnego porozumienia politycznego zaostrzającego normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich wprowadzanych na rynek UE od 2030 r.

Rozporządzenie określi nowe ambitne cele redukcji emisji CO2 na 2030 r., 2035 r. i 2040 r. Nowe normy zagwarantują, że ten segment sektora transportu drogowego przyczyni się do przejścia na mobilność bezemisyjną oraz do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych UE do 2030 r. i neutralności klimatycznej do 2050 r.

Ambitne cele i szerszy zakres

Porozumienie wyznacza cele redukcji emisji CO2 dla pojazdów ciężkich o 45 % w latach 2030–2034, 65 % w latach 2035–2039 i 90 % od 2040 r. w porównaniu z poziomami z 2019 r. Rozszerzono zakres rozporządzenia i normy te będą miały obecnie zastosowanie do prawie wszystkich samochodów ciężarowych (w tym pojazdów specjalistycznych, takich jak śmieciarki, wywrotnice lub mieszarki betonowe od 2035 r.), autobusów miejskich, autobusów dalekobieżnych i przyczep.  Indywidualne cele redukcji emisji są również ustalane dla przyczep (7,5 %) i naczep (10 %), począwszy od 2030 r.

Aby przyspieszyć przejście na bezemisyjny transport publiczny w całej Europie, nowe autobusy miejskie muszą zmniejszyć emisje o 90 % od 2030 r. Wszystkie nowe autobusy miejskie będą musiały być bezemisyjne do 2035r.

– Emisje z transportu drogowego rosną i musimy odwrócić ten trend. Osiągnięte dziś porozumienie sprawi, że samochody ciężarowe i autobusy będą mniej zanieczyszczające, zmniejszy emisje i poprawi jakość powietrza w całej UE. Umieszczając więcej pojazdów bezemisyjnych na naszych drogach, przynosi nam korzyści. Dzięki produkcji większej liczby pojazdów bezemisyjnych przemysł europejski będzie miał silniejszą pozycję do konkurowania, a obecnie ma długoterminową pewność co do obowiązujących przepisów. Obywatele będą mieli czystsze powietrze do oddychania, zwłaszcza w naszych miastach – mowił Wopke Hoekstra, Commissioner for Climate Action.

W ramach wstępnego porozumienia Komisja dokona przeglądu skuteczności i wpływu rozporządzenia do 2027 r. Przegląd ten obejmie rozszerzenie zakresu na małe samochody ciężarowe, metodykę rejestracji pojazdów ciężkich napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2, zgodnie z prawem UE i celami neutralności klimatycznej, rolę współczynnika korygującego dwutlenku węgla w przejściu na bezemisyjne pojazdy ciężkie oraz metodykę określania emisji CO2 w całym cyklu życia nowych pojazdów ciężkich.

Dzisiejsze porozumienie jest kolejnym wyraźnym sygnałem dla producentów, przewoźników i użytkowników, aby ukierunkować inwestycje na innowacyjne technologie bezemisyjne i pobudzić rozwój infrastruktury ładowania i tankowania.

Kolejne kroki

Teraz Parlament Europejski i Rada muszą formalnie zatwierdzić umowę. Po zakończeniu tej procedury nowe przepisy prawne zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie.

Kontekst ogólny

W lutym 2023 r. Komisja zaproponowała projekt rozporządzenia w celu ustanowienia norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich począwszy od 2030 r., aby pomóc w osiągnięciu unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r. i zmniejszeniu popytu na importowane paliwa kopalne. Pojazdy ciężkie odpowiadają za ponad 25 % emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu drogowego w UE i odpowiadają za ponad 6 % całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE.

Więcej Informacji

Wniosek Komisji

Strona internetowa dotycząca emisji CO2 z pojazdów ciężkich 

Europejski Zielony Ład

Źródło: europa.eu