Politechnika Gdańska z dofinansowaniem dla studiów 5.0

Sztuczna inteligencja, fot. Pixabay
Udostępnij

Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie na rozwój i modyfikację programów kształcenia dla kluczowych branż krajowego przemysłu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

PG uzyskała dotację jako jedna z 23 wnioskodawców. W ramach realizacji projektu Studia 5.0 modyfikacji ulegnie pięć kierunków studiów II stopnia na pięciu wydziałach uczelni:

  • Wydział Chemiczny – kierunek: technologia chemiczna; specjalność: technologie energii odnawialnej,
  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – kierunek: technologie kosmiczne i satelitarne; specjalności: technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz engineering and management of space system,
  • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej – kierunek: inżynieria materiałowa; specjalność: inżynieria materiałów funkcjonalnych dla energetyki odnawialnej.
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – kierunek: transport; specjalności: planowanie i zarządzanie systemem transportowym, Inteligentne systemy transportowe, infrastruktura transportu szynowego,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa – kierunek: energetyka; specjalności: zaawansowane technologie energetyczne i energetyka jądrowa.

Łącznie na potrzeby kształcenia dla kluczowych branż krajowego przemysłu zostanie zmodyfikowanych i dostosowanych 2390 godzin kształcenia. Nad tworzeniem nowych treści będzie pracować łącznie 61 nauczycieli akademickich. Projekt obejmie również m.in. zajęcia prowadzone przez praktyków, wizyty studyjne, uzupełnienie lub modyfikację bazy laboratoryjnej.

Ważną częścią projektu będzie rozwój kompetencji nauczycieli zaangażowanych w realizację procesu kształcenia na modyfikowanych kierunkach. Szkolenia dla kadry dydaktycznej będą dotyczyły kompetencji cyfrowych, na rzecz zielonej transformacji oraz projektowania uniwersalnego.

Zaplanowane w projekcie działania są kontynuacją priorytetowych kierunków rozwoju PG. To również odpowiedź na wymogi zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego – przekształceń związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju oraz z cyfrową transformacją – a także na wizję przyszłości europejskiego przemysłu określoną przez Komisję Europejską „Przemysłem 5.0”. Zakłada ona m.in. zorientowanie na człowieka (ang. human-centric), w tym kształcenie, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji, jako jedne z najpilniejszych kwestii, aby dostosować się do transformacji cyfrowej oraz zrównoważony rozwój i odporność (ang. resilient), w tym m.in. przeprowadzanie reform i inwestowanie w priorytety ekologiczne, cyfrowe.

Projekt będzie realizowany od stycznia br. do października 2026 roku. Kierownikiem projektu jest prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia. Wartość projektu wynosi 6 984 910,55 zł, w tym kwota dofinansowania 6 773 495,55 zł.

Wniosek o dofinansowanie przygotowali pracownicy Centrum Analiz Strategicznych we współpracy z wybranymi wydziałami uczelni.

Źródło: Politechnika Gdańska