Komisja Europejska ogłosiła nowe nabory do Programu LIFE

fot. Biuro Wielkopolski w Brukseli/gov.pl
Udostępnij

18 kwietnia 2024 r. Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w naborach 2024. Można już rozpocząć pracę nad wnioskami do Programu LIFE.

W ślad za ogłoszeniem Europejskiej Agencji Wykonawczej ds.  Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) – informujemy o uruchomieniu nowych naborów 2024 do Programu LIFE o budżecie 571 milionów euro (informacja źródłowa dostępna tutaj).

To niepowtarzalna szansa na uzyskanie dofinansowania na  projekty dotyczące ochrony przyrody, ochrony środowiska, podejmowania działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu i przechodzenia Europy na czystą energię.

Warto jak najszybciej zapoznać się z treścią zaproszeń do składania wniosków opublikowanych w portalu Fundung&tender opportunites (link do portalu tutaj). Więcej informacji o poszczególnych naborach można również znaleźć na stronie CINEA (link do strony tutaj).

Terminy składania wniosków w poszczególnych naborach:

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia Projekty standardowe (SAP);
Przyroda i różnorodność biologiczna Projekty standardowe (SAP);
Przejście na czystą energię

19 września 2024 r.

Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej Projekty standardowe (SAP)

17 września 2024 r.

Projekty strategiczne (SIP i SNAP):

5 września 2024 r. – termin złożenia fiszki projektowej

6 marca 2025 r. – termin złożenia pełnego wniosku

Pomoc techniczna na przygotowanie projektu strategicznego

19 września 2024 r.

TA-Replication (Projekty Wsparcia Technicznego – Replikacja)

19 września 2024 r.

Ramowe umowy o partnerstwie (FPA OG)

5 września 2024 r.

Granty operacyjne (SGA OG)

17 września 2024 r.

Projekty przygotowawcze LIFE (dotyczące doraźnych priorytetów legislacyjnych i politycznych – PLP)

19 września 2024 r.

Wydarzenia

Jednocześnie zachęcamy Państwa do rejestracji i udziału w wirtualnych Dniach Informacyjnych, które odbędą się 23-26.04.2024 r. Wydarzenie będzie poświęcone nowym naborom 2024 do programu LIFE (link do informacji tutaj).

A już w maju odbędą się Dni Informacyjne LIFE (14 i 16.05.2024 r.) organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE (informacja dostępna tutaj). Wkrótce zostanie uruchomiona rejestracja na wydarzenie.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do programu LIFE zapraszamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym LIFE: life@nfosigw.gov.pl

Źródło: Biuro Wielkopolski w Brukseli