Lhyfe, zielona stal i wodorowe Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Fot. Ugine - Ugitech
Udostępnij

Lhyfe jeden ze światowych pionierów w produkcji ekologicznego i odnawialnego wodoru, oraz Ugitech, spółka zależna Swiss Steel Group, globalny lider w produkcji wyrobów ze stali nierdzewnej, ogłosiły podpisanie protokołu ustaleń w sprawie utworzenia jednostki produkującej ekologiczny wodór w zakładzie Ugitech w Ugine (Savoie, Francja), w celu dekarbonizacji części działalności przemysłowej producenta stali i pomocy w dekarbonizacji lokalnej mobilności. Zakład ten, który ma być zlokalizowany w samym sercu francuskich Alp, gdzie w 2030 roku odbędą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie, powinien również przyczynić się do zrównoważonego modelu turystyki zimowej. Jest to pierwsza umowa w Europie dotycząca zastąpienia paliw kopalnych zielonym wodorem w sektorze stali nierdzewnej.

W ramach planu dekarbonizacji swojej działalności, Swiss Steel Group, jeden z największych na świecie producentów, przetwórców i dystrybutorów wysokospecjalistycznych produktów stalowych, zdecydował się na wykorzystanie zielonego wodoru w zakładzie Ugitech w Ugine, aby zastąpić gaz ziemny wykorzystywany w niektórych urządzeniach do obróbki cieplnej (palniki, piece do podgrzewania, piece do obróbki cieplnej itp.), a tym samym zdekarbonizować część swoich procesów przemysłowych. Grupa, która produkuje około 200 000 ton stali rocznie, wybrał Lhyfe do wsparcia go w tej transformacji energetycznej. Projekt ten pozwoliłby uniknąć emisji 16 000 ton CO2 rocznie[1].

Lhyfe, która podpisuje swój pierwszy protokół ustaleń z producentem stali, ma już trzy zakłady produkcyjne i obecnie kilka w fazie budowy na terenie Europie.

12 ton H2 dziennie w celu dekarbonizacji działalności Ugitech i rozwoju regionalnej mobilności wodorowej

Lhyfe planuje zainstalować jednostkę do produkcji zielonego wodoru o wydajności do dwunastu ton dziennie (maksymalna moc elektrolizy 30 MW) w zakładzie Ugitech. Ten zielony wodór byłby wykorzystywany głównie w zakładzie Ugitech, dostarczany rurociągiem. Lhyfe dostarczałby również wodór lokalnym podmiotom z branży mobilności i przemysłu, aby pomóc w rozwoju lokalnego ekosystemu wodorowego, szczególnie w okresie poprzedzającym Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2030 roku.

Obaj partnerzy wkraczają obecnie w fazę studium wykonalności projektu. Wdrożenie projektu będzie zależało od wniosków, przyznania licencji operacyjnych i pozwoleń na budowę oraz decyzji finansowych dotyczących inwestycji.

– Cieszymy się z podpisania tego MoU z Ugitech, którego zaangażowanie w dekarbonizację pochwalamy. Sektor stalowy jest głównym konsumentem paliw kopalnych i jest jednym z sektorów przemysłowych, które powinny zostać poddane dekarbonizacji w pierwszej kolejności. Transformacja energetyczna będzie coraz bardziej konieczna, aby zapewnić długoterminowe przetrwanie naszego przemysłu, a zielony wodór staje się jednym z filarów tej transformacji. Można i trzeba go teraz wdrożyć tak szybko, jak to możliwe, w tym w sektorze stalowym – powiedział Philippe Desorme, wicedyrektor generalny Lhyfe.

– Ugitech koordynuje projekt HYDREAMS, którego celem jest wykazanie wykonalności zastąpienia gazu ziemnego zdekarbonizowanym wodorem w procesach termicznego przekształcania stali (piece do podgrzewania i obróbki cieplnej). HYDREAMS ma dziewięciu europejskich partnerów i otrzymał dotację z europejskiego funduszu RFCS. Wykorzystując testy laboratoryjne i demonstracje przemysłowe, projekt ten, który rozpoczął się w kwietniu 2023 r. i zakończy się w październiku 2027 r., zweryfikuje, czy spalanie wodoru nie będzie miało negatywnego wpływu na procesy i produkty. Kolejnym krokiem jest wdrożenie tego nowego rozwiązania we wszystkich systemach, dla których bezpośrednia elektryfikacja nie jest kompatybilną opcją. Taki jest cel tego porozumienia z Lhyfe – dodał Frédéric Perret, dyrektor ds. rozwoju w Ugitech.

[1] Zakres 1 śladu węglowego, który obejmuje wszystkie bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych wynikające z działalności firmy (źródło: UGITECH).

Źródło: Lhyfe