RWE z dotacją na projekt Eemshydrogen i budowę 50 MW elektrolizera

Fot. -rwe-erhaelt-foerderzusage-fuer-eemshydrogen-projekt-zum-bau-eines-50-mw-elektrolyseurs
Udostępnij

Holenderska Agencja Przedsiębiorczości (RVO) przyznała RWE finansowanie w wysokości 124,9 mln euro na wodorowy projekt Eemshydrogen.

Eemshydrogen to projekt budowy 50-megawatowej instalcji elektrolizy w zakładzie RWE w Eemshaven w celu produkcji zielonego wodoru. RWE planuje zasilać elektrolizer zieloną energią elektryczną ze swojej farmy wiatrowej Westereems, która znajduje się zaledwie około 5 kilometrów od elektrowni Eemshaven.

Zielony wodór w Holandii

Holandia chce być neutralna dla klimatu do 2050 r., spełniając europejskie cele klimatyczne. Zielony wodór odgrywa w tym ważną rolę, dlatego rząd wyznaczył cele w tym zakresie w porozumieniu klimatycznym: wydajność elektrolizy na poziomie 3-4 gigawatów, z wystarczającymi miejscami magazynowania i infrastrukturą, do 2030 roku. Pod koniec 2022 r. rząd zaostrzył ten cel: nowy cel to 8 gigawatów mocy elektrolizy do 2032 roku.

Aby pomóc w dalszym rozwoju produkcji i stosowania wodoru odnawialnego, rząd holenderski opracował kilka dotacji i opcji finansowania, w tym program dotacji Upscaling Fully Renewable Hydrogen Production via Electrolysis (OWE). RWE z powodzeniem ubiegało się o tę dotację w pierwszej rundzie.

– To doskonała wiadomość. Dofinansowanie jest kluczowym elementem, który sprawi, że cały projekt będzie ekonomicznie opłacalny i przyspieszy rozwój rynku wodoru w Groningen i poza nim. Dostarczając czysty wodór, na przykład do sektora transportu i zakładów chemicznych, nasz obiekt w Eemshaven pomoże zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w przedsiębiorstwach przemysłowych w północno-zachodniej Europie – mówiła Sopna Sury, COO Hydrogen RWE Generation.

RWE planuje podjąć decyzję o inwestycji finansowej (FID) w Eemshydrogen pod koniec 2024 roku.

Głównym warunkiem wstępnym jest terminowe podłączenie do wymaganej infrastruktury, takiej jak krajowa sieć wodorowa, w celu transportu zielonego wodoru. RWE otrzymało już pozwolenie środowiskowe i budowlane dla Eemshydrogen i jest w kontakcie z potencjalnymi odbiorcami. Dostawcy wymaganego sprzętu oraz budowa instalacji elektrolizy zostaną zakontraktowane po FID. Uruchomienie Eemshydrogen planowane jest na 2027 rok.

Wodór w RWE

Zielony wodór jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej RWE, która zamierza zainwestować 55 miliardów euro w rozszerzenie swojego zielonego portfolio do 65 gigawatów na całym świecie do 2030 roku. Obejmuje to plany budowy dwóch gigawatów mocy elektrolizy do 2030 roku na głównych rynkach RWE. Grupa jest zaangażowana we wszystkie etapy łańcucha wartości wodoru. Tam, gdzie przepisy, systemy wsparcia i potencjał sprzedaży są odpowiednie, firma opracowuje, buduje i obsługuje elektrolizery oraz wchodzi w partnerstwa importowe.

Wraz ze swoimi partnerami RWE prowadzi ponad 30 projektów wodorowych na całym świecie, koncentrując się głównie na Europie Północno-Zachodniej i Ameryce Północnej. W Wielkiej Brytanii (UK), RWE jest w trakcie opracowywania propozycji budowy zakładu produkcji ekologicznego wodoru na terenie sąsiadującym z elektrownią Pembroke. W Niemczech odpowiednie władze w Oldenburgu wydały pozwolenie na budowę i eksploatację elektrolizerów na terenie elektrowni gazowej RWE w Lingen.

W Holandii RWE opracowuje kolejne możliwości budowy elektrolizerów w celu dostarczania zielonego wodoru na obszarach takich jak Rotterdam i Zeeland.

Źródło: RWE