MOL otwiera największą w Europie Środkowo-Wschodniej fabrykę zielonego wodoru o mocy 10 MW

Fot. MOL
Udostępnij

11 kwietnia Grupa MOL oddała do użytku największą w Europie Środkowo-Wschodniej fabrykę zielonego wodoru o mocy 10 megawatów w Százhalombatta. Inwestycja o wartości 22 mln euro sprawia, że produkcja paliw jest bardziej zrównoważona: zakład zmniejszy emisję dwutlenku węgla przez Rafinerię Dunajską o 25 000 ton. MOL będzie w stanie produkować 1600 ton neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla zielonego wodoru rocznie, co otwiera nowy rozdział w gospodarce wodorowej. Inwestycja jest zgodna ze strategią korporacyjną SHAPE TOMORROW Grupy MOL, która ma na celu uczynienie regionu bardziej zrównoważonym, konkurencyjnym i samowystarczalnym.

Celem Grupy MOL jest dostarczanie rozwiązań jutra: zakład produkcji zielonego wodoru w Százhalombatta, z 10-megawatową jednostką elektrolizy stworzoną przez Plug Power, produkuje około 1600 ton czystego, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla zielonego wodoru rocznie. Inwestycja o wartości 22 milionów euro zmniejszy ślad węglowy Rafinerii Dunajskiej o ponad 25 000 ton dwutlenku węgla rocznie. Nowa technologia stopniowo zastąpi proces produkcji oparty na gazie ziemnym, który obecnie odpowiada za jedną szóstą całkowitej emisji dwutlenku węgla przez Grupę MOL. Zakład rozpocznie produkcję w drugiej połowie 2024 roku: MOL będzie wykorzystywał zielony wodór przede wszystkim we własnej sieci do produkcji paliw.

Infrastrukturę i elektrolizer dostarczył Plug Power, a instalacja wykorzystuje energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że nie powstają żadne zanieczyszczające produkty uboczne, a w rzeczywistości zakład produkuje 8-9 ton czystego tlenu na tonę wodoru. Amerykańska firma zaoferowała MOL innowacyjną i niezawodną technologię – zoptymalizowaną pod kątem produkcji czystego wodoru.

– Grupa MOL osiągnęła kolejny kamień milowy: możemy teraz produkować zielony wodór bez wytwarzania jakichkolwiek gazów cieplarnianych. Korzystając z tej technologii, jesteśmy w stanie osiągnąć taką samą redukcję emisji, jak gdybyśmy z dnia na dzień wycofali z ruchu około 5500 samochodów. Dziś nasz nowy zakład produkcji zielonego wodoru sprawia, że działalność przemysłowa MOL jest bardziej ekologiczna, ale jutro będzie oferować rozwiązania dla całej branży i mobilności wodorowej. Po Száhalombatta przeniesiemy tę technologię do pozostałych dwóch jednostek produkcji paliw w grupie, aby uczynić proces produkcji paliw bardziej zrównoważonym w każdej z rafinerii Grupy MOL – powiedział József Molnár, dyrektor generalny Grupy MOL, podczas ceremonii inauguracji nowej fabryki zielonego wodoru.

Inwestycja jest zgodna ze strategią korporacyjną SHAPE TOMORROW Grupy MOL, której celem jest uczynienie regionu bardziej zrównoważonym, konkurencyjnym i samowystarczalnym.

– Cieszymy się, że możemy świętować, we współpracy z MOL, inaugurację jednej z największych w Europie instalacji zielonego wodoru wspierającej rafinerię. Jesteśmy dumni, że możemy wyposażyć MOL w najnowocześniejszą technologię elektrolizera, aby wydajnie produkować zielony wodór. Wspólnie dążymy do neutralności węglowej, wspieramy bardziej ekologiczne operacje i napędzamy gospodarkę wodorową – powiedział dyrektor generalny Plug, Andy Marsh.