Nowe konkursy na projekty wodorowe – weź udział

Innowacje, fot. Pixabay
Udostępnij

Partnerstwo na rzecz czystego wodoru stworzyło unikalną możliwość pozyskania finansowania na innowacyjne projekty w obszarze gospodarki wodorowej. Otwarte konkursy obejmują różnorodne tematy, zachęcając do zgłaszania projektów, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju tego ważnego sektora. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków i aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości czystego wodoru.

Clean Hydrogen Partnership dla działań badawczo-innowacyjnych

20 tematów konkursowych:

  • 5 tematów dotyczących produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych (25 mln euro)
  • 5 tematów dotyczących magazynowania i dystrybucji wodoru (27 mln euro)
  • 4 tematy dotyczące transportu (19 mln euro)
  • 2 tematy dotyczące produkcji ciepła i energii (9 mln euro)
  • 2 tematy będą dotyczyć zagadnień przekrojowych (4,5 mln euro)
  • 2 tematy dotyczące Dolin Wodorowych (29 mln euro – projekty flagowe)

Termin składania wniosków: 17 kwietnia 2024 r. – za pośrednictwem elektronicznego systemu Funding & Tenders Portal. Szczegółowe informacje o naborze są tutaj.

Komisja Europejska w swoim komunikacie „Plan REPowerEU” ogłosiła dodatkową inwestycję w wysokości 200 mln EUR dostępną dla Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czystego Wodoru w celu podwojenia dolin wodorowych w UE do 2025 roku. W związku z tym w ramach zaproszenia do składania wniosków na 2024 r. dostępny jest dodatkowy budżet w wysokości do 60 mln EUR na uzupełnienie przydzielonego budżetu na doliny wodorowe w ramach zaproszenia do składania wniosków na 2024 r. (20 mln EUR na HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-06-01, 9 mln EUR na HORIZON-JTI-CLEANH2-2024-06-02). Oznacza to, że sfinansowany zostanie więcej niż jeden projekt.

Tematy zostały pogrupowane w 8 działaniach innowacyjnych (IA), 11 działaniach badawczych i innowacyjnych (RIA) oraz 1 działanie koordynacyjne i wspierające (CSA).

Ważną nowością w Zaproszeniu do składania wniosków 2024 jest to, że będzie ono realizowane przy użyciu dotacji ryczałtowych.

Więcej informacji na stronie CLEAN HYDROGEN

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych/UMWP