Neste i partnerzy z sukcesem kończą projekt badawczy E-Fuel

Fot. Neste
Udostępnij

Wspólny projekt badawczy E-Fuel demonstrujący technologie elektrolizy wysokotemperaturowej (SOEC), wychwytywania dwutlenku węgla i syntezy węglowodorów dobiegł końca. Podczas trzyletniego projektu przyspieszono rozwój syntetycznych e-paliw w kierunku produkcji na skalę komercyjną.

Odnawialny wodór produkowany z wykorzystaniem zielonej energii elektrycznej oraz wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla (CCU) odgrywa ważną rolę w walce ze zmianami klimatu. Niskoemisyjne e-paliwa produkowane przy użyciu tych technologii są szczególnie odpowiednie dla segmentów, które są trudne do elektryfikacji, takich jak lotnictwo i żegluga.

Projekt badawczy E-Fuel, finansowany przez Business Finland i partnerów konsorcjum oraz koordynowany przez VTT, jest częścią ekosystemu Neste Veturi. Konsorcjum projektu składające się z 15 partnerów obejmowało wszystkie strony łańcucha wartości, od wychwytywania CO2 po produkcję zielonego wodoru i paliwa, logistykę, a także użytkowników paliw transportowych w lotnictwie, transporcie drogowym i morskim.

W ramach projektu z powodzeniem wytworzono setki kilogramów syntetycznych węglowodorów przeznaczonych do produkcji nowego, zrównoważonego paliwa transportowego. Węglowodory zostały przetworzone przez Neste głównie na neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla syntetyczny e-diesel, który został przetestowany na ciągniku z silnikiem wysokoprężnym pod koniec 2023 roku. W trakcie projektu technologie firm konsorcjum były dalej rozwijane, a wyprodukowany olej napędowy spalał się bardziej czysto niż kopalne i odnawialne diesle na obecnym rynku. E-paliwa można uznać za neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ są one wytwarzane przy użyciu wychwyconych emisji CO2 i odnawialnego wodoru, skutecznie równoważąc dwutlenek węgla uwalniany podczas spalania w silniku.

– Badania i rozwój technologii Power-to-X są jednym z naszych kluczowych obszarów zainteresowania. E-paliwa oferują sposób na rozszerzenie puli neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla paliw transportowych poza paliwa odnawialne oparte na biomasie w celu zastąpienia paliw kopalnych. W szczególności w sektorze lotniczym, gdzie ograniczenia związane z zasięgiem i wagą baterii stanowią wyzwanie, rozwój zrównoważonych e-paliw lotniczych odpowiednich dla obecnych samolotów i infrastruktury dystrybucyjnej odgrywa ważną rolę w ograniczaniu zużycia paliw kopalnych. Z przyjemnością uczestniczyliśmy w projekcie E-Fuel, którego wyniki stanowią dobrą podstawę do kontynuowania prac rozwojowych – mówił Dietmar Huber, wiceprezes Innovation Business Platform Power-to-X w Neste.

– Cieszę się z bardzo dobrych wyników projektu. VTT wraz z partnerami przemysłowymi opracowało dalsze technologie produkcji zielonego wodoru, wychwytywania CO2 i syntezy e-paliw, a na koniec z powodzeniem zademonstrowaliśmy integrację tych części procesu i produkcję e-paliw. Co więcej, byliśmy w stanie zademonstrować wysoką jakość produkowanego parafinowego e-paliwa o niskiej emisji w teście terenowym. Zebraliśmy również i opracowaliśmy cenne informacje na temat rentowności i zrównoważonego rozwoju produkcji e-paliw – powiedział profesor VTT Juha Lehtonen, odpowiedzialny za projekt.

Program badawczo-rozwojowy Neste Veturi zajmuje się opracowywaniem zrównoważonych paliw i chemikaliów z surowców odnawialnych i pochodzących z recyklingu, które do tej pory były trudne do wykorzystania. Surowce i związane z nimi technologie konwersji koncentrują się na pozostałościach lignocelulozowych, mikroalgach, nowych olejach roślinnych, odpadach z tworzyw sztucznych, stałych odpadach komunalnych, odnawialnym wodorze i CO2. Program jest współfinansowany przez Business Finland.

Źródło: Neste