RWE z planami budowy elektrowni zasilanej wodorem oczekuje na niemieckie regulacje

Fot. Visualisierung geplante H2ready GuD am Gersteinwerk RWE
Udostępnij

RWE planuje budowę elektrowni gazowych przystosowanych do zasilania wodorem w swoich obiektach w Niemczech, aby przyczynić się do skutecznego wycofania węgla do 2030 roku. Po Weisweiler w obszarze górniczym Rhenish, firma kontynuuje plany budowy takiej elektrowni w potencjalnej drugiej lokalizacji w Werne w południowym regionie Münsterland. W elektrowni Gersteinwerk może powstać przystosowana do H2 instalacja opara o turbinę gazową w cyklu kombinowanym (CCGT) o mocy nominalnej około 800 megawatów.

Po intensywnych konsultacjach technicznych RWE zleciło zaplanowanie projektu włosko-hiszpańskiemu konsorcjum. Prace nad zatwierdzeniem projektu są już w toku.

– Dzięki zatwierdzeniu planu budowy elektrowni gazowej przystosowanej do zasilania wodorem w Gersteinwerk, podejmujemy proaktywne działania, aby utrzymać szansę na ukończenie budowy do 2030 roku. Dzięki tej inwestycji jesteśmy gotowi przyczynić się do zapewnienia zielonego bezpieczeństwa dostaw, a tym samym do wycofania węgla do 2030 roku. Wymaga to od decydentów szybkiego podjęcia kilku kluczowych decyzji. Ostateczną decyzję inwestycyjną możemy podjąć dopiero po zapewnieniu połączenia obiektu z siecią wodorową, a warunki ramowe pozwolą na komercyjnie opłacalną eksploatację elektrowni – powiedział Nikolaus Valerius, CEO RWE Generation SE.

Niemiecki rząd ogłosił, że jego strategia dotycząca elektrowni wkrótce opracuje ramy regulacyjne dla przetargów na elektrownie gazowe przystosowane do zasilania wodorem. RWE zamierza wziąć udział w tych przetargach. Zgodnie z niedawno przedstawionymi planami budowy infrastruktury wodorowej w Niemczech, elektrownia Gerstein w Werne może w przyszłości zostać zlokalizowana w pobliżu rurociągu transportującego wodór.

Konsorcjum składające się z Ansaldo Energia (Włochy) i Tecnicas Reunidas (Hiszpania) wygrało przetarg RWE na elektrownię CCGT przystosowaną do zasilania wodorem. Umowa podpisana przez trzech partnerów obejmuje w pierwszej kolejności proces zatwierdzania projektu elektrowni.

Prace nad procesem planowania już trwają. Jest to warunek wstępny, aby RWE mogło rozpocząć realizację projektu, gdy tylko zostanie podjęta decyzja inwestycyjna.

Zgodnie z obecnymi planami, elektrownia w Werne mogłaby rozpocząć produkcję energii elektrycznej do 2030 roku.

W momencie uruchomienia elektrownia powinna być w stanie wykorzystywać mieszankę paliwową z co najmniej 50-procentową zawartością wodoru, a na późniejszym etapie ma być całkowicie zasilana wodorem.

Źródło: RWE