Strydom: Zastosowanie pomp ciepła oraz kogeneracyjnych silników gazowych pomoże zbilansować pogozależne OZE

Elastyczne silniki gazowe Wärtsilä
Udostępnij

Grupa technologiczna Wärtsilä opracowała realistyczną i efektywną kosztowo ścieżkę, która pozwoli na transformację zdominowanych przez węgiel systemów energetycznych i ciepłowniczych do modelu opartego na odnawialnych źródłach energii. Wyliczenia przedstawione w raporcie firmy wskazują, że integracja sektorów energetyki i ciepłownictwa może pozwolić w ciągu następnej dekady zaoszczędzić łącznie 3,8 miliarda euro i zmniejszyć roczne emisje CO2 w obu sektorach o 57%, pomimo spodziewanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną.

Raport pt. „Energetyzując polską przyszłość. Optymalizacja systemu elektroenergetycznego i ciepłowniczego na następną dekadę” prezentuje w oparciu o modelowanie, jak można zaadresować główne wyzwania związane z dekarbonizacją mało wydajnego i wciąż w większości opartego na węglu sektora ciepłowniczego.

-Dekarbonizacja ciepłownictwa jest technologicznie znacznie bardziej wymagająca, niż w przypadku systemu energetycznego. Modelowanie przeprowadzone przez Wärtsilä wyznacza możliwą ścieżkę do dekarbonizacji, podkreślając znaczenie wykorzystania elastycznych zasobów wytwórczych w systemach ciepłowniczych. Zastosowanie pomp ciepła oraz kogeneracyjnych silników gazowych (ang. CHP – combined heat and power) odgrywa kluczową rolę w bilansowaniu nierównomiernie wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych – mówi Louis Strydom, Dyrektor ds. Rozwoju i Wzrostu w Wärtsilä Energy.

Dotychczasowe inwestycje w polskim sektorze energetycznym dotyczyły głównie dużych elektrowni gazowo-parowych, pomijając potencjał wynikający z łączenia sektorów energetyki i ciepłownictwa. Wyniki modelowania Wärtsilä pokazują, że poprzez integrację tych sektorów Polska może osiągnąć kilka ekonomicznych i energetycznych kamieni milowych w ciągu następnej dekady. Obejmują one zwiększenie udziału energii odnawialnej z 29% w 2023 roku do 68% w 2032 roku, redukcję udziału węgla w produkcji energii z 61% do 26% oraz w produkcji ciepła z 80% do 8% do 2032 roku.

– Pomimo znaczących wyzwań, perspektywa transformacji systemu energetycznego i ciepłowniczego w Polsce jest bardzo obiecująca. Nasze badanie pokazuje, że istnieje zarówno model teoretyczny, jak i niezbędna technologia, która pozwala na optymalizację, oferując jednocześnie realne korzyści ekonomiczno-społeczne. Kooptymalizacja energetyki i ciepłownictwa gwarantuje nie tylko bardziej zrównoważony i wydajny miks energetyczny w przyszłości, ale także najbardziej efektywną kosztowo ścieżkę transformacji. Wärtsilä ma niezbędny potencjał i doświadczenie, aby wspierać Polskę w procesie transformacji energetycznej – podkreśla Louis Strydom.

Wärtsilä przeanalizowała i opracowała modelowanie dla niemal 200 systemów energetycznych, aby zidentyfikować optymalny projekt systemu, który wspiera integrację odnawialnych źródeł energii oraz redukcję kosztów operacyjnych i emisji.

Pełną wersję raportu można przeczytać tutaj:

Energetyzując polską przyszłość. Optymalizacja systemu elektroenergetycznego i ciepłowniczego na następną dekadę.