Studencki pomysł na wodór – Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs

Źródło: h2wielkopolska.pl
Udostępnij

Celem konkursu jest popularyzacja rozwiązań z zakresu gospodarki wodorowej, promocja postaw przedsiębiorczych i podnoszenie świadomości studentów wielkopolskich uczelni wyższych dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych z terenu województwa wielkopolskiego.

Zadaniem w konkursie jest przygotowanie przez zespoły projektowe, tworzone przez od 2 do 5 studentów, nowatorskiego projektu na wykorzystanie technologii wodorowej we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego.

Formularze zgłoszeniowe oraz prezentacje powinny zostać przekazane do Departamentu Gospodarki UMWW w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2024 r.

WAŻNE! W przypadku przesłania wniosku konkursowego wyłącznie na adres mailowy drg.sekretariat@umww.pl ,zawierającego formularz zgłoszeniowy, nieopatrzony podpisami kwalifikowanymi wszystkich członków (np. skan) oraz prezentację projektu, zespół projektowy jest zobowiązany dostarczyć pocztą tradycyjną oryginał podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres Urzędu.drg.sekretariat@umww.pl

Więcej informacji znajduje się w załączonym regulaminie:

Regulamin STUDENCKI POMYSŁ NA WODÓR 2024

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY