Szkolenie on-line: Inwestycje wodorowe w praktyce, potencjał i wyzwania – technologie, przygotowanie inwestycji i eksploatacja

BV
Udostępnij

Realizując inwestycje w wytwarzanie i zagospodarowanie wodoru, kluczowe jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania. Dobór odpowiedniej technologii, dywersyfikacja źródeł zasilania, przygotowanie wody oraz integracja wszystkich urządzeń to niejednokrotnie spore wyzwanie. Koncepcja technologiczna musi być bowiem spójna z zakładanymi celami inwestycyjnymi oraz modelem biznesowym.

Jak zatem wykorzystać dostępne technologie, by w oparciu o ramy prawne i wymagania techniczne, bezpiecznie i skutecznie realizować projekty wodorowe? Gdzie szukać szans biznesowych i jak minimalizować ryzyko tych przedsięwzięć?

Po odpowiedzi na te pytania zaprasza Bureau Veritas Polska razem z zespołem MEITILL Solutions i Klastra Technologii Wodorowych.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Uczestnicy otrzymują Certyfikat Bureau Veritas, po zakończeniu szkolenia.

Dla kogo Dla Kogo

 • Dla pracowników organizacji zaangażowanych projekty OZE i wodorowe
 • Inżynierów i specjalistów technologii nisko i zeroemisyjnych
 • Menedżerów i kierowników projektów
 • Dyrektorów i pracowników działu finansowego
 • Dyrektorów oraz pracowników działów technologicznych, technicznych czy B+R

AGENDA:

Logowanie uczestników: 9:00!

Wprowadzenie do zasad organizacyjnych szkolenia on-line

1. Zarządzanie projektem i przygotowanie do inwestycji:

 • kamenie milowe i etapy realizacji inwestycji,
 • harmonogram inwestycji,
 • zarządzania projektami wodorowymi,
 • ekonomika projektu,
 • luka finansowa i możliwości finansowania z funduszy zewnętrznych.

PRZERWA 10 min

2. Technologie produkcji, magazynowania i zagospodarowania wodoru

 • Produkcja wodoru:
  i.      Elektroliza,
  ii.      Alternatywne metody,
 • magazynowanie i sprężanie,
 • zagospodarowanie wodoru,
 • paliwa syntetyczne.

3. Woda zasilająca i procesowa – technologie uzdatniania

 • zasoby wodne,
 • zapotrzebowanie na wodę w procesach elektrolizy,
 • woda słodka czy morska?
 • filtracja, retencja, obieg wody.

PRZERWA 20 min

4. Łańcuchy dostaw

 • stan rynku i przyszłe trendy (podaż i popyt),
 • poziom komercjalizacji i dostępność rynkowa technologii,
 • potencjał projektów B+R.

5. Integracja i eksploatacji instalacji wodorowych

 • integracja urządzeń,
 • podstawy bezpieczeństwa eksploatacji – ATEX, HAZOP, SIL,
 • monitorowanie pracy instalacji,
 • gwarancja producenta i serwis zewnętrzny,

6. Taksonomia i certyfikacja wodoru

 • taksonomia EU,
 • propozycja wartości i budowa marki w oparciu o certyfikację,
 • istniejące systemy certyfikacji.

Sesja Q&A i zakończenie

Data: 28 marca 2024
Miejsce: On-line
Rejestracja: kliknij tutaj