Success story: Lhyfe analizuje wyniki pierwszego na świecie pilotażowego projektu produkcji wodoru na morzu Sealhyfe

E BJKRight: Sealhyfe, an offshore hydrogen production pilot (Lhyfe) equipped with a Plug electrolyser, on the WAVEGEM platform (GEPS Techno), Left: the FLOATGEN floating wind turbine (BW Ideol) on the SEM-REV sea trials site (Centrale Nantes/OPEN-C) ©LhyfeK
Udostępnij

Lhyfe – jeden ze światowych pionierów w produkcji zielonego wodoru, podał, że wyniki operacyjne jego pilotażowej morskiej platformy do produkcji wodoru, Sealhyfe, która powróciła do doku w listopadzie 2023 r., potwierdzają, że początkowe cele zostały osiągnięte i umożliwiają kolejny krok dla spółki w realizacji projektu.

Pierwsza na świecie produkcja wodoru na morzu

Projekt Sealhyfe, wyposażony w elektrolizer o mocy 1 MW dostarczony przez Plug, miał na celu wykazanie, że produkcja wodoru na morzu z odnawialnych źródeł energii jest już rzeczywistością. Mówiąc dokładniej, eksperyment miał na celu:

  • Zademonstrowanie zdolności Lhyfe do obsługi jednostki produkcyjnej na skalę przemysłową (1 MW) w warunkach izolacji,
  • Udowodnienie niezawodności technologii elektrolizy w trudnych warunkach środowiskowych, które są reprezentatywne dla warunków operacyjnych w przyszłych dużych lokalizacjach morskich,
  • Zapewnienie bazy danych operacyjnych, które można wykorzystać do optymalizacji i zwiększenia niezawodności procesów produkcyjnych oraz do testowania zastosowanych technologii w celu skalowania ich do lokalizacji o dziesięciokrotnie, a następnie 100-krotnie większej wydajności.
  • Na pokładzie Sealhyfe zainstalowano szereg przyrządów pomiarowych i zbierających dane, aby zapewnić precyzyjne zarządzanie i kontrolę wszystkich parametrów jednostki produkcyjnej od września 2022 r. do listopada 2023 r., najpierw na nabrzeżu, a następnie na morzu.

– Pozytywne wyniki próby Sealhyfe i wnioski, jakie z niej wyciągnęliśmy, stanowią ważny i nowy krok dla Lhyfe. Możemy teraz wykorzystać nasze doświadczenie z trzech instalacji na lądzie i jednej na morzu, aby zaprojektować nasze kolejne instalacje do produkcji zielonego wodoru. Wzmacnia to naszą wiedzę i zaufanie naszych partnerów, a także wspiera całą branżę, ponieważ Sealhyfe sprawił, że produkcja wodoru na morzu stała się rzeczywistością – powiedział Matthieu Guesné, założyciel i dyrektor generalny Lhyfe.

Analiza wyników testów i sprzętu po 14 miesiącach prób

Szybkość reakcji i wszechstronność systemu: Ponieważ produkcja wodoru na morzu jest szczególnie istotna z punktu widzenia świadczenia usług na rzecz sieci elektroenergetycznej, Lhyfe wielokrotnie testowała wszechstronność i szybkość reakcji systemu w szerokim zakresie konfiguracji. Eksperyment potwierdził również zdolność systemu do zarządzania zmiennością mocy wiatru w określonych warunkach morskich. System elektrolizy działał w ramach zaplanowanych testów badawczych, w tym przy maksymalnej wydajności produkcyjnej. Osiągnięta wydajność była równie wysoka jak na lądzie, potwierdzając niezawodność instalacji.

Niezawodność: Podczas całego okresu próbnego sprzęt systemu produkcyjnego zaprojektowany przez Lhyfe był testowany w ekstremalnych warunkach pod kątem zarządzania ruchem platformy, stresu środowiskowego itp. W szczególności platforma została skonfrontowana z pięcioma znaczącymi sztormami, w tym Ciaran, który przetoczył się wzdłuż wybrzeża Atlantyku w październiku 2023 r., z falami o wysokości ponad 10 metrów i wiatrem o prędkości ponad 150 km/h. Pełna analiza systemu produkcyjnego po powrocie na ląd potwierdziła, że cały sprzęt powrócił bez uszkodzeń, a jego zdolność produkcyjna pozostała nienaruszona.

Optymalizacja sprzętu i systemów: Podczas całego eksperymentu wykorzystywano pokładowe i zdalnie sterowane przyrządy pomiarowe w celu określenia sposobów optymalizacji wydajności i niezawodności jednostek produkcyjnych – w tym systemów bezpieczeństwa, infrastruktury zasilania, automatyzacji, zarządzania płynami i zasobami itp. – na rzecz innych projektów.

Zdalne sterowanie: Faza testów porównawczych na nabrzeżu pomogła zmniejszyć ryzyko projektu. Zidentyfikowano i zredukowano zdecydowaną większość oddziaływań specyficznych dla produkcji wodoru na morzu. Instalacja była następnie obsługiwana wyłącznie zdalnie z centrum kontroli Lhyfe, przy użyciu narzędzi nadzoru i kontroli opracowanych specjalnie przez firmę. Eksperyment umożliwił walidację oprogramowania i algorytmów do produkcji ekologicznego i odnawialnego wodoru oraz zmniejszenie liczby operacji wymaganych w środowisku morskim. W sumie firma przeprowadziła mniej niż dziesięć operacji konserwacyjnych, a system działał przez 70% czasu pracy.

Zmiany regulacyjne: W ramach tego pierwszego na świecie projektu firma Lhyfe współpracowała również z władzami francuskimi w celu określenia zasad działania jednostki produkcji wodoru działającej w środowisku miejskim, przemysłowym i portowym, a także zdolnej do działania na otwartym morzu.

Ogólnie rzecz biorąc, projekt Sealhyfe umożliwił Lhyfe rozwinięcie wiedzy specjalistycznej w zakresie radzenia sobie z ograniczeniami związanymi z wdrażaniem przemysłowym na morzu instalacji do produkcji wodoru.

Kolejne kroki: HOPE – 4 tony wodoru na dobę

Wyniki tego pilotażu są już włączane do projektu HOPE, który stanowi drugi etap morskich ambicji Lhyfe. Projekt ten, przedstawiony przez Lhyfe wraz z konsorcjum dziewięciu partnerów w tym Alfa Laval (Dania), Plug (Holandia), Strohm (Holandia), EDP NEW (Portugalia), ERM (Francja), CEA (Francja), POM-West-Vlaanderen (Belgia) i DWR eco (Niemcy), został wybrany przez Komisję Europejską do otrzymania dotacji w wysokości 20 milionów euro w ramach Clean Hydrogen Partnership, wraz z dodatkową dotacją w wysokości 13 milionów euro od belgijskiego rządu. HOPE docelowo ma zmienić skalę i skomercjalizować produkcję zielonego wodoru na morzu.

Fot. HOPE Project/Lhyfe

Od 2026 r. ten wielkoskalowy projekt (10 MW) będzie w stanie produkować do 4 ton dziennie zielonego wodoru na morzu, który będzie eksportowany na ląd rurociągiem, a następnie sprężany i dostarczany do odbiorców końcowych.

Ponadto projekt Sealhyfe zapewni, że procesy produkcyjne w zakładach Lhyfe na lądzie będą od samego początku funkcjonować w sposób niezawodny i zoptymalizowany, tak aby można je było szybko i sukcesywnie skalować. Lhyfe zakłada osiągnięcie zdolności produkcyjnej do 22 ton zielonego wodoru na dobę do końca 2024 r. i do 80 ton na dobę do 2026 r.

Źródło: Lhyfe