Zielona energia i trigeneracja w praktyce: pionierski projekt SBB ENERGY i Promet-Plast

Projekt SBB ENERGY i Promet-Plast, fot. https://idea3w.org/
Udostępnij

Firma SBB ENERGY S.A. zrealizowała w Gaju Oławskim pionierski układ technologiczny gospodarki wodorowej. Spółka zaprojektowała i wybudowała układ elektrolizera zasilany energią elektryczną, która pochodzi z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem wodoru. Wyprodukowany w procesie elektrolizy „zielony” wodór jest paliwem dla układu trigeneracji, czyli wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu, na potrzeby zakładu produkcyjnego Promet-Plast. Ta innowacyjna inwestycja wpisuje się w wyznaczone przez Unię Europejską plany osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz transformację gospodarki energetycznej na zeroemisyjną.

Za ten ambitny i unikatowy na skalę Polski projekt wykorzystania potencjału energetyki odnawialnej do produkcji wodoru SBB ENERGY S.A. wspólnie z Promet-Plast otrzymały w 2023 roku główną nagrodę w konkursie idei 3W w kategorii Biznes 3W.

Tak realizację projektu podsumowuje prezes zarządu SBB ENERGY S.A., Ziemowit Słomczyński: – To ciekawa lekcja dla firm, aby być zdeterminowanym w dążeniu do innowacyjnych rozwiązań i śmiało wchodzić na nowe, nieznane obszary rynku.

W Gaju Oławskim w województwie dolnośląskim zrealizowaliście pionierski w Polsce projekt budowy jednostki wysokosprawnej trigeneracji. Na czym polegała innowacyjność tego przedsięwzięcia?

Ziemowit Słomczyński, Prezes Zarządu SBB ENERGY S.A.: Projekt „Budowy jednostki wysokosprawnej trigeneracji” sprowadza się do opracowania systemu, który z wykorzystaniem zielonego wodoru efektywnie generuje trzy rodzaje energii: elektryczność, ciepło oraz chłód.

Innowacyjność systemu do produkcji i magazynowania wodoru polegała na zastosowaniu zaawansowanych technologii, które umożliwiają efektywną produkcję wodoru z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa (OZE). Dodatkowo, opracowaliśmy zaawansowane rozwiązania do magazynowania wodoru. Umożliwiają one przechowywanie go w formie, która może być łatwo dostępna i wykorzystywana wtedy, gdy jest potrzebna.

Jak ta inwestycja i wykorzystane technologie (elektroliza i wykorzystanie „zielonego” wodoru) wpisuje się w plany osiągnięcia neutralności klimatycznej?

ZS: Do produkcji zielonego wodoru w procesie elektrolizy wykorzystujemy odnawialne źródła energii, czyli takie, które pochodzą ze słońca lub wiatru. Nie używamy paliw kopalnych – gazu ziemnego czy węgla kamiennego.

Trigeneracja, czyli jednoczesna produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu, pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów i ograniczenie strat energii ze znacznie większą skutecznością. Zastosowanie w tym procesie „zielonego” wodoru jako paliwa jest kluczowe w osiągnięciu neutralności klimatycznej, ponieważ jego spalanie nie generuje emisji CO2, co przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Nasz projekt w Gaju Oławskim stanowi więc duży krok w kierunku zrównoważonej i ekologicznej transformacji energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

Czy napotkali Państwo na jakieś szczególne wyzwania administracyjne, finansowe lub logistyczne związane z realizacją tej inwestycji? Co było największym wyzwaniem?

ZS: Tak, napotkaliśmy na kilka istotnych wyzwań, które wymagały od nas dużej elastyczności, kreatywności i współpracy z partnerami na międzynarodowym poziomie.

Największym z nich okazała się realizacja projektu w trakcie pandemii oraz wojny, które zaburzyły znacznie łańcuchy dostaw, ograniczając dostępność niektórych komponentów. Nasz projekt na terenie Polski jest pionierską inwestycją wodorową, dlatego wyzwaniem był również brak jednolitych norm, standardów i dyrektyw, co stwarzało dodatkowe trudności w planowaniu i realizacji zadania. Postanowiliśmy skorzystać z doświadczeń i praktyk związanych z inwestycjami wodorowymi zachodnich krajów, co okazało się skutecznym podejściem do adaptacji projektu do lokalnych warunków, mimo że współpraca wymagała dostosowania się do różnic w regulacjach legislacyjnych.

Jakie korzyści może przynieść inwestycja budowy jednostki wysokosprawnej trigeneracji dla lokalnej społeczności?

ZS: Wykorzystywanie trigeneracji, zwłaszcza jeśli opiera się na ekologicznych źródłach energii, zmniejsza emisję zanieczyszczeń powietrza. To z kolei bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców. Dywersyfikacja źródeł energii zmniejsza zależność od jednego rodzaju paliwa, co wpływa na bezpieczeństwo energetyczne szczególnie w sytuacjach kryzysowych lub zakłóceniach dostaw energii z zewnątrz.

Ponadto obsługa i utrzymanie jednostki wysokosprawnej trigeneracji generuje nowe miejsca pracy w regionie i zapotrzebowanie na pracowników, którzy posiadają specjalistyczne umiejętności związane z nowoczesnymi technologiami energetycznymi, co wspiera rozwój gospodarczy społeczności.

Projekt realizowany był dla firmy produkcyjnej Promet-Plast. Co było kluczowe w tej współpracy, co pozwoliło Wam z sukcesem zrealizować projekt?

ZS: Współpraca rozpoczęła się od ogólnego pomysłu przedstawionego przez Promet-Plast, który stanowił punkt wyjścia do realizacji projektu przez SBB ENERGY S.A.

Niezwykle ważne było zaangażowanie obu stron w proces tworzenia koncepcji oraz przekuwania jej w konkretne działania. Razem przygotowaliśmy spójny plan projektowy. Otwartość w komunikacji sprzyjała zrozumieniu oczekiwań i potrzeb obu stron, co odegrało ważną rolę w skutecznym rozwiązaniu wyzwań w trakcie zadania. Dzięki dzieleniu kompetencji obie firmy mogły skorzystać z mocnych stron partnera, co było kluczowe dla kompleksowego sukcesu projektu. Należy podkreślić determinację firmy Promet-Plast w realizacji tej pionierskiej inwestycji.

W listopadzie 2023 roku na Kongresie 3W odebraliście pierwszą nagrodę w kategorii Biznes 3W za ambitny i unikatowy na skalę Polski projekt wykorzystania potencjału energetyki odnawialnej do produkcji wodoru. Jak to wyróżnienie wpłynie na plany Waszej dalszej współpracy z Promet-Plast? Czy planujecie kolejne wspólne projekty?

ZS: Otrzymanie nagrody idei 3W to dla nas ogromne wyróżnienie. Nie tylko podkreśla nasze dotychczasowe osiągnięcia, ale również stanowi bodziec do poszukiwania nowych możliwości i tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Motywuje nas to do tego, by kontynuować wysiłki na rzecz dalszego rozwijania i udoskonalania naszych działań.

Co do planów dalszej współpracy, jesteśmy otwarci na kolejne projekty. Jeżeli tylko pojawi się nowa koncepcja jesteśmy gotowi do realizacji inicjatyw z Promet-Plast. Wspólna pasja do innowacji stanowi fundament naszych planów na przyszłość.

Czy model Waszej współpracy może służyć jako przykład dla innych przedsiębiorstw, które rozważają podobne projekty w zakresie zrównoważonej energii? Jakie lekcje, wartościowe dla innych, wynieśliście?

ZS: Zdecydowanie tak. Współpraca ukierunkowana na stworzenie pierwszego tego typu układu na podstawie wizji klienta i osiągnięcia konsensusu technicznego, pomimo dużych ryzyk związanych z implementacją nowych technologii, może stanowić inspirację. To ciekawa lekcja dla innych firm, aby być zdeterminowanym w dążeniu do innowacyjnych rozwiązań i śmiało wchodzić na nowe, nieznane obszary rynku.

Dialog i otwarta komunikacja pozwoliły szybko identyfikować problemy i sprawnie znajdować skuteczne narzędzia do ich rozwiązywania.

Jako pionierski projekt na skalę Polski, nasza współpraca może stanowić wartościową lekcję i inspirację dla innych firm, zachęcając je do podejmowania ambitnych działań w dziedzinie zrównoważonej energii. Odważne podejście do innowacji i poszukiwania nowatorskich rozwiązań przyczyniają się do transformacji całej branży.

Dziękuję za rozmowę.

Źródło: Idea3W