Fit for 55: pakiet gazowo-wodorowy

Fot. europa.eu
Udostępnij

UE wymaga, aby do 2030 r. jej państwa członkowskie zmniejszyły o ponad połowę emisje gazów cieplarnianych. Ma to być krok w kierunku neutralności klimatycznej, której osiągnięcie zaplanowano na 2050 r.

Aby UE mogła te cele zrealizować, potrzebuje zmiany systemowej w sektorze energii: rezygnacji z paliw kopalnych i przejścia na energię ze źródeł odnawialnych.

W grudniu 2021 r. w ramach pakietu „Fit for 55” Komisja zaproponowała rewizję kształtu unijnego rynku gazu, która przewiduje stopniowe zastępowanie gazu ziemnego gazami odnawialnymi i niskoemisyjnymi, w tym wodorem. Pakiet gazowo-wodorowy zawiera propozycję zmiany rozporządzenia gazowego i dyrektywy gazowej przyjętych w 2009 r. i zmiany rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu z 2017 r.

Europejskie prawo o klimacie wymaga, aby do 2030 r. UE i jej państwa członkowskie zmniejszyły o ponad połowę emisje gazów cieplarnianych. Ma to być krok w kierunku neutralności klimatycznej, której osiągnięcie zaplanowano na 2050 r.

Aby UE mogła te cele zrealizować, potrzebuje zmiany systemowej w sektorze energii: rezygnacji z paliw kopalnych i przejścia na energię ze źródeł odnawialnych.

W grudniu 2021 r. w ramach pakietu „Fit for 55” Komisja zaproponowała rewizję kształtu unijnego rynku gazu, która przewiduje stopniowe zastępowanie gazu ziemnego gazami odnawialnymi i niskoemisyjnymi, w tym wodorem. Pakiet gazowo-wodorowy zawiera propozycję zmiany rozporządzenia gazowego i dyrektywy gazowej przyjętych w 2009 r. i zmiany rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu z 2017 r.

Pakiet gazowo-wodorowy

Pakiet na rzecz rynku wodoru i zdekarbonizowanego gazu proponuje zmienione i nowe przepisy, które zmniejszą ślad węglowy rynku gazowego. Celem jest przejście od gazu ziemnego do gazów odnawialnych i niskoemisyjnych i ich rozpowszechnienie w UE do 2030 r. i później.

Pakiet ma także wzmocnić bezpieczeństwo dostaw gazu i zmniejszyć zależność od importu paliw kopalnych.

Dziś gaz ziemny stanowi 95% wszystkich paliw gazowych zużywanych w UE. Do 2050 r. gazy odnawialne i niskoemisyjne będą stanowić 2/3 (66%) wszystkich paliw gazowych w koszyku energetycznym.

Gazy odnawialne i niskoemisyjne – co to jest?

Gazy odnawialne i niskoemisyjne to paliwa gazowe o mniejszym śladzie węglowym niż paliwa kopalne. Gazy odnawialne można produkować:

ze źródeł organicznych

 • biogazy
 • biometan

z niebiologicznych źródeł odnawialnych (z użyciem elektryczności)

 • wodór odnawialny
 • metan syntetyczny

Gazy niskoemisyjne nie są produkowane z odnawialnych źródeł energii, ale w pełnym cyklu życia generują minimum 70% mniej gazów cieplarnianych niż gaz ziemny.

Stosowanie gazów odnawialnych i niskoemisyjnych zmniejsza emisje gazów cieplarnianych uwalniane do atmosfery, pomagając:

 • dekarbonizować sektor gazu
 • realizować cele klimatyczne.

> Gazy odnawialne i niskoemisyjne oznaczają mniej emisji, a tym samym możliwość realizacji celów klimatycznych.

O czym mówią nowe przepisy?

1 Tworzenie rynku wodoru

 • konkurencyjny rynek UE i specjalna infrastruktura wodorowa
 • utworzenie europejskiej sieci operatorów sieci wodorowych
 • łatwiejszy handel z państwami spoza UE

Cele UE w zakresie wodoru na 2030 r.:

 • 40 gigawatów zdolności elektrolizerów do produkcji wodoru odnawialnego
 • 10 mln ton wodoru odnawialnego.

2 Zintegrowanie gazów odnawialnych i niskoemisyjnych z siecią gazową

 • ułatwienie dostępu do istniejącej sieci gazowej (w tym likwidowanie taryf transgranicznych)
 • system certyfikacji i wspólna terminologia
 • przepisy o jakości gazu (w tym o jego mieszaniu) i monitorowanie jakości
 • zwiększenie produkcji biometanu
 • 2049 – data zakończenia długoterminowych umów na gaz ziemny.

3 Zaangażowanie i ochrona konsumentów

 • łatwiejsza zmiana dostawcy energii
 • bardziej przejrzyste informacje o rozliczeniach
 • dostęp do inteligentnych liczników.

4 Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i współpracy

 • zintegrowane planowanie sieci elektrycznych, gazowych i wodorowych
 • certyfikacja operatorów systemu magazynowania
 • wzmocnione umowy solidarnościowe między państwami UE – na potrzeby sytuacji kryzysowych.
 • ograniczenia na dostawy gazu z Rosji i Białorusi

Źródło: UE