Ławica i wodór ze słońca

Fot. Port Lotniczy Poznań-Ławica
Udostępnij

Port Lotniczy Poznań-Ławica kontynuuje działania na rzecz zmniejszenia swojego wpływu na środowisko. Ogłoszono nowe inicjatywy mające na celu poprawę efektywności energetycznej, wykorzystując przy tym zieloną energię generowaną lokalnie.

W ramach trwającego projektu „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica”, realizowanego dzięki unijnemu dofinansowaniu, zainstalowano farmę fotowoltaiczną o mocy 4 MW. To nie tylko zmniejsza zależność od konwencjonalnych źródeł energii, ale także przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo, zakupiono specjalistyczny pojazd elektryczny do obsługi energetycznej na terenie portu.

W ramach tego projektu rozwijane są również badania nad produkcją i wykorzystaniem zielonego wodoru, z potencjalnym celem budowy w przyszłości elektrolizera o mocy do 17 MW i farmy fotowoltaicznej do 50 MW. Ta innowacyjna inicjatywa wpisuje się w strategiczne cele rozwojowe Województwa Wielkopolskiego i stawia na czoło Polski w dziedzinie wodorowej energetyki.

Instalacja farmy fotowoltaicznej o takiej mocy stanowi pionierską inwestycję w kraju, znajdującą się w części lotniczej. Zanim została uruchomiona, przeszła ona rygorystyczne konsultacje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz minimalizację zakłóceń dla systemów nawigacyjnych.

W ramach projektu przygotowano również opracowanie „System produkujący zielony wodór z farmy fotowoltaicznej, magazynujący go i wykorzystujący w lokalnej stacji tankowania wodorem.”, będący zrębami organizacyjnymi systemu produkującego „zielony” wodór, wraz z całym systemem odpowiedzialnym za jego magazynowanie, dystrybucję wraz z lokalną stacją tankowania wodorem. W ramach opracowanej strategii rozważa się inwestycję w wielkoskalową farmę fotowoltaiczną (w dwóch wariantach 12,5MW lub 50 MW) z zastosowaniem elektrolizera o mocy odpowiednio 6 lub 17MW, co niesie perspektywę produkcji wodoru blisko 200 ton (lub ponad 700 ton w wariancie większym). Przygotowane opracowanie uwzględnia założenia przyjętej w 2023r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040.

Dzięki wsparciu lokalnych władz i dodatkowym środkom finansowym, port ma szansę na zwiększenie efektywności energetycznej do 52% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Projekt ten nie tylko przyczynia się do dekarbonizacji, ale również tworzy nowe miejsca pracy i rozwija kompetencje pracowników, zwiększając ich konkurencyjność na rynku pracy.

Źródło: Port Lotniczy Poznań-Ławica