Mapowanie podaży i popytu na wodór dla infrastruktury przesyłowej

Wodór, fot. Pixabay
Udostępnij

GAZ-SYSTEM, będący stroną Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, uruchomił projekt dotyczący mapowania podaży i popytu na wodór dla infrastruktury przesyłowej. Spółka zamierza oszacować poziom zainteresowania projektów związanych z transportem wodoru za pomocą sieci przesyłowej, zarówno z perspektywy producentów, jak również odbiorców.

Zebrane informacje pozwolą stworzyć mapę obrazującą popyt i podaż na wodór oraz wstępny przebieg rurociągów wodorowych na terenie Polski w ujęciu wolumenowym, czasowym i geograficznym. Dzięki badaniu spółka zidentyfikuje potrzeby rynku, co pozwoli jego uczestnikom rozwijać swoją działalność biznesową w kolejnych latach. Wyniki badania mogą także rzucić dodatkowe światło na problematykę związaną z aktualizacją Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030, z perspektywą do roku 2040.

Szczegóły dotyczące udziału w badaniu i ankieta dostępne są pod linkiem: Wodorowa Mapa Polski

Zachęcamy wszystkich uczestników rynku do wzięcia udziału w tej niewiążącej procedurze badania rynku, realizowanego w ramach projektu „Wodorowa Mapa Polski”.

Dodatkowo GAZ-SYSTEM zorganizuje w maju dwa cykle webinariów (7 i 21 maja 2024 r.), podczas których wyjaśnione zostaną założenia i cele projektu „Wodorowa Mapy Polski” oraz wszelkie zagadnienia związane z wypełnianiem ankiety.

Projekt Wodorowa Mapa Polski został objęty patronatem honorowym przez Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Źródło: MKiŚ