Ambasador Republiki Austrii zapoznał się z planami rozwoju Podkarpackiej Doliny Wodorowej

fot. Politechnika Rzeszowska
Udostępnij

Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik wraz z prorektorem ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. Jarosławem Sępem i prorektorem ds. studenckich prof. Grzegorzem Ostaszem spotkali się z ambasadorem Republiki Austrii Andreasem Stadlerem oraz konsulem generalnym Austrii w Krakowie Martinem Gärtnerem. Wizyta odbyła się w Sali Senatu Politechniki Rzeszowskiej i miała charakter kurtuazyjny. Rozmowy dotyczyły głównie gospodarki zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego.

Stałe budowanie relacji z partnerami Unii Europejskiej, w tym przypadku między Polską i Austrią, stwarza możliwości do podejmowania wspólnych działań projektowych. W trakcie spotkania ambasador Austrii miał okazję zapoznać się z ofertą uczelni oraz planami rozwoju Podkarpackiej Doliny Wodorowej, której Politechnika Rzeszowska jest członkiem założycielem.

Podkarpacka Dolina Wodorowa została m.in. włączona w prace koncepcyjne dotyczące projektu wielkoskalowej doliny wodorowej w Austrii. Wraz z procesami w przemyśle oraz projektami badawczo- rozwojowych powinny być przygotowywane programy edukacyjne w szkolnictwie wyższym związane z wykorzystaniem technologii wodorowych. Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej mgr Edyta Ptaszek i koordynator programu Erasmus dla osób przyjeżdżających na Politechnikę Rzeszowską mgr Monika Stanisz przedstawiły ofertę wspólnych działań w obszarze akademickim. Uczelnią rekomendowaną przez dyplomatów jest Graz University of Technology, z którą już rozpoczęto procedurę nawiązania współpracy.

Źródło: Politechnika Rzeszowska