Politechnika Koszalińska: Wykłady dla wszystkich o energetyce na WIMiE

fot. Politechnika Koszalińska
Udostępnij

Czwarte spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w ramach projektu „Wykłady o układach energetycznych: jądrowych, wiatrowych, fotowoltaicznych i wodorowych”, odbyło się 19 kwietnia br. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Energetyki (WIMiE) Politechniki Koszalińskiej (PK). Wykład „Zastosowanie energooszczędnych oraz inteligentnych systemów energetycznych w budownictwie” wygłosił dr inż. Kazimierz Sławiński z Katedry Agrobiotechnologii WIMiE.

Wykładów w sumie będzie dziewięć, za nami trzy. Potrwają od stycznia do czerwca br. Każdy odbywa się w auli głównej kampusu PK przy ulicy Racławickiej. Realizacją projektu zajmuje się Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki (dawny Wy-dział Mechaniczny), który jest również jego pomysłodawcą.

Projekt, którego część stanowią wykłady, finansowany jest z budżetu państwa w ramach programu ,,Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Więcej informacji o jego realizacji zawierają publikacje na stronie: tu.koszalin.pl. Wykłady są transmitowane przez Studio HD Platon PK i dostępne na profilu FB WIMiE.

Tytuły i terminy kolejnych wykładów
•    „Układy generujące i realizujące konwersję energii, zwłaszcza ze źródeł odnawialnych (niekonwencjonalnych)” – 26 kwietnia br.
•    „Rozwój energetyki prosumenckiej” – 16 maja br.
•    „Trendy w technologii magazynowania energii” – 7 czerwca br.
•    „Proekologiczne zastosowanie energii w transporcie z wykorzystaniem technologii wodorowych oraz energii elektrycznej” – 14 czerwca br.
•    „Energetyka niekonwencjonalna – jądrowa i termojądrowa” – 18 czerwca br.
Wstęp na wykłady – otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Wykłady rozpoczynają się o godz. 19 – w auli A (największej) kampusu uczelni przy ulicy Racławickiej 15-17.

Zdjęcia: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska