PE za ambitniejszymi celami ograniczenia emisji CO2 z ciężarówek i autobusów

Fot. european-parliament-1265254_1280 pixabay
Udostępnij

W środę Parlament przyjął nowe środki, uzgodnione już z Radą, w celu wzmocnienia celów redukcji emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich o dużej ładowności (HDV).

Rozporządzenie, dotyczące emisji z nowych ciężarówek, autobusów i przyczep, zostało zatwierdzone przez posłów 341 głosami za, 268 przeciw, przy 14 wstrzymujących się od głosu.

Emisje CO2 z dużych ciężarówek (w tym pojazdów takich jak śmieciarki, wywrotki lub betoniarki) i autobusów będą musiały zostać zmniejszone o 45% w latach 2030-2034, 65% w latach 2035-2039 i 90% od 2040 roku. Do 2030 roku, nowe autobusy miejskie będą musiały zredukować swoje emisje o 90% i stać się pojazdami bezemisyjnymi do 2035 roku. Cele redukcji emisji zostały również ustalone dla przyczep (7,5%) i naczep (10%), począwszy od 2030 roku.

Prawo wymaga od Komisji przeprowadzenia szczegółowego przeglądu skuteczności i wpływu nowych przepisów do 2027 roku. Przegląd ten będzie musiał ocenić, między innymi, czy należy stosować przepisy do małych ciężarówek, rolę metodologii rejestracji pojazdów HDV napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2 oraz rolę, jaką współczynnik korekcji emisji dwutlenku węgla mógłby odegrać w przejściu na bezemisyjne pojazdy HDV.

Kolejne kroki

Rada musi jeszcze formalnie zatwierdzić porozumienie, zanim wejdzie ono w życie.

Kontekst

Pojazdy ciężkie są odpowiedzialne za ponad 25% emisji gazów cieplarnianych (GHG) z transportu drogowego w UE i odpowiadają za ponad 6% całkowitej emisji GHG w UE. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym Komisji Europejskiej, z lutego 2023, zmniejszenie tych emisji jest kluczowym wkładem w realizację celów UE w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i zmniejszenia popytu na importowane paliwa kopalne.