Pierwszy lądowy terminal gazów skroplonych w Niemczech

Fot. HEH_Visualisation_Stade
Udostępnij

Spółka Hanseatic Energy Hub GmbH podjęła ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie budowy pierwszego w Niemczech lądowego terminalu gazów skroplonych. Po pomyślnym zakończeniu fazy uzyskiwania pozwoleń i fazy komercyjnej pod koniec 2023 r., udziałowcy spółki Partners Group (w imieniu swoich klientów), Enagás, Dow i Buss Group z powodzeniem zabezpieczyli finansowanie wielkoskalowego projektu infrastrukturalnego – znanego również jako Hanseatic Energy Hub (HEH). Działający na całym świecie specjalista EPC* Técnicas Reunidas i jego partnerzy, FCC i Enka, otrzymali kontrakt na budowę przyszłościowego, elastycznego węzła energetycznego w Parku Przemysłowym Stade. W budowę terminalu zainwestowanych zostanie około miliarda euro. Oficjalna ceremonia wmurowania kamienia węgielnego odbędzie się w najbliższych tygodniach.

Ta ostateczna decyzja inwestycyjna pozwoli po planowanym uruchomieniu w 2027 roku, Hanseatic Energy Hub wnieść istotny wkład w zabezpieczenie dostaw energii w Europie. Początkowo HEH będzie służyć jako terminal importowy dla LNG, SNG (syntetycznego gazu ziemnego) i skroplonego biometanu, a następnie dla amoniaku, jako neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla nośnika energii opartego na wodorze. Gdy HEH wejdzie do użytku, FSRU „Energos Force” wyczarterowany przez rząd federalny Niemiec wypłynie ze Stade. Pływający terminal LNG, który znajduje się na miejscu od marca 2024 r., będzie nadal zabezpieczał dostawy gazu w perspektywie krótkoterminowej, do czasu ukończenia bardziej wydajnego terminalu lądowego.

HEH będzie miał łączną przepustowość 13,3 miliarda m3 gazu ziemnego rocznie. Dziewięćdziesiąt procent tego wolumenu zostało zarezerwowane długoterminowo przez trzy europejskie firmy energetyczne EnBW, SEFE i ČEZ. Pozostała przepustowość jest zarezerwowana dla zamówień krótkoterminowych. Kontrakty długoterminowe na późniejszym etapie obejmują opcję przejścia na nośniki energii oparte na wodorze. Terminal został certyfikowany przez organy dopuszczające jako gotowy do obsługi amoniaku.

– Cieszymy się z osiągnięcia tego ważnego kamienia milowego dla HEH, po kilku latach dokładnego planowania i rozwoju. Jako terminal LNG w strategicznej lokalizacji, HEH będzie odgrywał znaczącą rolę w zabezpieczaniu dostaw energii i wspieraniu transformacji energetycznej zarówno w Niemczech, jak i w całej Europie w przyszłości. Partners Group silnie koncentruje się na sektorze transformacji energetycznej, w którym dokonaliśmy szeregu inwestycji tylko w ciągu ostatniego roku – powiedział Carsten Koenig, dyrektor zarządzający ds. infrastruktury, Partners Group.

Po ponad sześciu latach rozwoju, projekt Hanseatic Energy Hub wkracza w kolejną fazę. Enagás zapewnia techniczny kierunek budowy, a także będzie operatorem terminalu. Hiszpańska firma zwiększa swój udział z 10 do 15 procent.

Johann Killinger, jeden z przedsiębiorców napędzających projekt do tej pory, ustępuje z zespołu zarządzającego po podjęciu decyzji inwestycyjnej. Teraz skoncentruje się na swojej roli udziałowca, przekazując Janowi Themlitzowi obowiązki dyrektora generalnego w zakresie budowy i uruchomienia terminalu. Themlitz ma wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów związanych z energią, a także bogate doświadczenie w zakresie LNG, zdobyte podczas 30-letniej współpracy z głównymi producentami gazu i wytwórcami energii.

– Stade it is! Zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat pokonaliśmy wszystkie przeszkody i teraz będziemy pracować nad urzeczywistnieniem pierwszego terminalu lądowego w Niemczech. Dla mnie, jako współinicjatora i osoby odpowiedzialnej za projekt, szczególnie satysfakcjonujące jest to, że dzięki temu projektowi mogę wnieść istotny wkład w bezpieczeństwo energetyczne Niemiec. Co więcej, cieszę się, że mogę nadać silny impuls rozwojowi gospodarczemu Dolnej Saksonii. Sukces ten był możliwy tylko dzięki niezachwianemu wsparciu naszych klientów, polityków i administracji w Hanowerze i Berlinie oraz – co bardzo ważne – z regionu – Johann Killinger, właściciel Buss Group.

– Enagás wzmocnił swoje wejście do Niemiec poprzez zwiększenie udziałów w Hanseatic Energy Hub, do 15 procent, co jest w pełni zgodne ze strategią firmy, aby przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw energii i napędzać proces dekarbonizacji w Europie. Enagás będzie operatorem terminalu Stade LNG, co pozwoli nam wesprzeć ten strategiczny projekt całym naszym szerokim doświadczeniem – Arturo Gonzalo, dyrektor generalny Enagás.

– Lądowy terminal LNG będzie kluczowym elementem w przejściu do neutralnej przyszłości w Niemczech i Europie. Dzięki dobrym lokalnym warunkom ramowym i zdecydowanym działaniom politycznym, bezemisyjny terminal zdywersyfikuje dostawy energii i pomoże je zabezpieczyć w perspektywie długoterminowej. Oferuje unikalne efekty synergii między przemysłem chemicznym, logistycznym i energetycznym oraz działa jako wydajny węzeł przemysłowy i energetyczny wokół parku przemysłowego Stade. To właśnie tych technologii pomostowych potrzebujemy jako przemysł w Niemczech, aby pomóc w kształtowaniu transformacji w perspektywie długoterminowej – podsumowała Julia S. Schlenz, przewodnicząca zarządu i prezes Dow Germany.

Źródło: HEH