Nagrody za prace o innowacyjnym wykorzystaniu wody, wodoru i węgla

Konkurs 3W, fot. Politechnika Warszawska
Udostępnij

Joanna Jaroszyńska z Wydziału Chemicznego i Jakub Zubrzycki z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej znaleźli się wśród laureatów III edycji Konkursu 3W.

Kapituła wyłoniła autorów najlepszych prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich na temat innowacyjnego wykorzystania wody, wodoru lub węgla oraz prowadzenia gospodarki wodnej w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską. Konkurs organizują „Dziennik Gazeta Prawna” i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Trzecia nagroda w kategorii prace licencjackie trafiła do Joanny Jaroszyńskiej. Dyplom pt. „Amfifilowe materiały elektroaktywne zawierające ugrupowania antrachinonowe do zastosowania w organicznych tranzystorach elektrochemicznych” dotyczy syntezy, badań spektroskopowych i elektrochemicznych nowej grupy związków amfifilowych – pochodnych cyjanoantrachinodimetanu. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na ocenę potencjału aplikacyjnego otrzymanych przez autorkę materiałów w kontekście zastosowania w organicznych tranzystorach elektrochemicznych.

Nagrodzona praca została zrealizowana w ramach dwustronnego porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Politechniką Warszawską. Promotorem była dr Renata Rybakiewicz-Sekita (UKSW), a opiekunem naukowym mgr inż. Roman Gańczarczyk (PW).

Joanna Jaroszyńska przygotowała swój dyplom, będąc studentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, obecnie studiuje zaś na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Drugie miejsce wśród zgłoszonych prac magisterskich zajął Jakub Zabrzycki z dyplomem „Opracowanie nowych materiałów na bazie ZnO i MoS2 o zwiększonych właściwościach fotokatalitycznych do reakcji wydzielania wodoru”.

Celem nagrodzonej pracy było otrzymanie aktywnych fotokatalitycznie cząstek tlenku cynku (ZnO), a następnie ich wykorzystanie do wytworzenia foto(elektro)katalizatorów wydzielania wodoru (HER) na bazie tego tlenku, siarczku molibdenu (IV) (MoS2) oraz modyfikowanych nanorurek węglowych (N-CNTs). Eksperymenty dowiodły, że metodą pozwalającą na otrzymanie aktywniejszych w reakcji wydzielania tlenu (OER) foto(elektro)katalizatorów jest mikrofalowa synteza solwotermalna, a najlepsza wśród badanych zawartość procentowa tlenku cynku w heterostrukturze wynosi 90%.

Praca powstała na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr inż. Marty Mazurkiewicz-Pawlickiej.

Pełna lista laureatów Konkursu 3W jest dostępna w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Źródło: Politechnika Warszawska